Jazykové Preklady a Tlmočenie

Jazykové Preklady a Tlmočenie

 

PREKLADY

Máš špecifické požiadavky ohľadom svojho projektu?
Ozvi sa na konzultáciu.

Najčastejšie prekladáme:

  • dokumenty (životopis, motivačný list, zmluva, trestné oznámenie, vysvedčenie, žiadosť, rodný list, výpis z OR, atď.)
  • články, blogy, web stránky
  • literatúru (poézia, próza)
  • slogany, reklamy
  • videá, titulky
  • manuály, návody

Cenník prekladov:

Zo slovenčiny do angličtiny/ Z angličtiny do slovenčiny

20€/ 18€ normostrana

Zo slovenčiny do španielčiny/ Zo španielčiny do slovenčiny

20€/ 18€ normostrana

Z angličtiny do španielčiny/ Zo španielčiny do angličtiny

25€/ 25€ normostrana

Z ruštiny do slovenčiny

18€/ normostrana

Normostrana = 1800 znakov vrátane medzier (cca 250 slov podľa ich dĺžky)

TLMOČENIE

Na vyžiadanie je možné dohodnúť aj osobného tlmočníka
(k dispozícii klientovi počas dňa – návšteva mesta,
pracovný obed, asistencia s ubytovaním a pod.)

Najčastejšie tlmočíme kombináciu jazykov:

  • Slovenský
  • Anglický
  • Španielsky

Skúsenosti s tlmočením – počas turistických zájazdov, bežné každodenné situácie, študentské konferencie, kultúrne a športové podujatia, súťaže.

 

Cenník tlmočenia:

Základná sadzba: 30€/ 60min. Tlmočenie je služba priamo podľa požiadavok klienta, preto je potrebná osobná konzultácia.

Nenašiel si kombináciu jazykov, ktorú by si potreboval preložiť alebo pretlmočiť? Neváhaj a daj nám vedieť svoje presné požiadavky!