• Dokumenty (mimo úradných prekladov)
  • Články, blogy, web stránky
  • Literatúra
  • Slogany, reklamy
  • Videá, titulky
  • Manuály, návody

Jazykové kombinácie a Cena:

Slovenčina + Angličtina/ Španielčina/ Francúzština – 20€/ normostrana

Ostatné kombinácie uvedených jazykov mimo slovenčiny – 30€/ normostrana

Normostrana = 1800 znakov vrátane medzier (cca 250 slov podľa ich dĺžky)

© 2024, LucyPetak