Kancelária

Pondelok - Piatok / 08:00 - 17:00

Pondelok - Piatok / 08:00 - 17:00

  • Otváracia doba platí predovšetkým pre administratívne úkony a konzultácie.
  • Počas víkendov sa lekcie nevyučujú (cez školské prázdniny podľa dohody).
  • Tradičné kurzové učebnice nepoužívame ani nezabezpečujeme. Sprostredkovávame jedine predaj publikácií od partnerskej firmy Magnificent Dragonflies
  • Nie sme oprávnení vydávať certifikáty, diplomy či iné oficiálne osvedčenia o vedomostnej úrovni z príslušného jazyka.
  • Po vzájomnej dohode je možné cez víkend využiť tlmočnícke služby.
  • Platbu za jednotlivé služby je potrebné uhradiť bezhotovostne a vopred.

Lucia Černeková – Lucypetak

IČO: 51445158

DIČ: 1081199416

Tel. č.: +421 948 145 737

Email: lucypetak@gmail.com

Facebook: Lucypetak

SWIFT/ BREXSKBX

IBAN/ SK98 8360 520­7 0042 0682 1­574

VS/ Uvedený v elektronickej faktúre