VIAC AKO LEN JAZYK

VIAC AKO LEN JAZYK

Moderná doba so sebou prináša neustále technologické inovácie, čo preniká samozrejme aj do oblasti výučby cudzích jazykov. Denne sa na nás z každej strany chŕli nespočetné množstvo aplikácií, online programov či „zázračných“ metód, ktoré bojujú o prvenstvo – ktorá je tá pravá a najefektívnejšia čo nám zaručí dokonale ovládnuť cudzí jazyk?

Pravda je taká, že je to všetko biznis. A tvrdý. Či už v našich jazykovkách (doslova hon na študentov), alebo nadnárodných korporáciách (podsúvanie nefunkčných materiálov), najnovšie dokonca už aj v súkromnom sektore. V skutočnosti tu totiž vôbec nejde o to, aby nás cudzí jazyk niekto naučil, ale o to, aby nás ho proste učili. Ideálne po čo najdlhšiu možnú dobu. Lebo to sype!

Nuž, a podobne ako jazykové učebnice, nefungujú ani tieto aplikácie či metódy. Koľko ľudí ma dnes telefón? Takmer každý. A predsa ten jazyk každý neovláda – a to aj napriek tomu, že má jednu či dokonca viac jazykových aplikácií v ňom nainštalovaných.

Hovorí Vám niečo aplikácia Duolingo? To je len jeden príklad z obrovského množstva. Ako si niekto môže myslieť, že ho jazyk naučí nejaká aplikácia? A predsa takmer denne vznikajú ďalšie. Vedie to celé len k zmätku a k tomu, že človek sa nevie – lebo netuší ako a podľa čoho by sa mal – rozhodnúť. V konečnom dôsledku je to len a len on sám, kto ten jazyk dokáže ovládnuť, pomocou vlastných síl a schopností a nie za pomoci akého si programu! A kto toto, priatelia, nedokáže prijať a pochopiť, ten si cudzí jazyk len ťažko (ak vôbec) osvojí a bude tajne dúfať v zázraky vedy a preprogramova­nia mysle.

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Je to tak. Osvojovanie jazyka je cesta, je to proces, pri ktorom sa naozaj stávame novým človekom – takým, ktorý ovláda iný jazyk, má rozhľad, vníma svet z inej perspektívy, prechádza premenou. Vážky sú od pradávna vo viacerých kultúrach symbolom transformácie. Preto dragonflies. A prečo magnificent?

Viac o vážkach a ich prepojení s našou firmou sa dočítate na stránkach Magnificent Dragonflies