KONZULTANT

Čím ďalej, tým viac sa v súčasnosti od študentov viacerých VŠ (dokonca aj na niektorých SŠ) vyžaduje určitá úroveň vystupovania
a prezentovania tém či projektov v angličtine. Pokiaľ ide o zamestnancov, v mnohých firmách je to dnes pomerne bežný fenomén.
Lenže skutočnosť je taká, že prirodzene, nie každý hovorí plynule po anglicky a rovnako nie všetci tento jazyk využívajú na dennej báze v škole alebo v práci. Pre niekoho je možno reálne dôležitých len zopár sústredených minút na stretnutí, porade, prezentácii.

Ušetrím ti čas a peniaze!

KONZULTANT
  • Chystáš sa na prezentáciu v angličtine a máš pochybnosti o použitej gramatike, správnej formulácii viet či výslovnosti?
  • Rád by si sa zameral iba na konkrétne body tvojho prejavu aby si pôsobil sebavedome aj pri rozprávaní v angličtine?
  • Nechce sa ti kvôli jednému vystúpeniu, prednáške alebo mítingu absolvovať niekoľko týždňový kurz v jazykovke? Nemáš na to čas, chuť a v neposlednom rade ani energiu?
  • Chceš nájsť spoľahlivého a profesionálneho partnera nielen na chvíľu, ale aj ako podporu a spoluprácu do budúcna?

Jazyková Konzultácia

 

Je potrebné si uvedomiť, že sa nejedná o preklad celého súvislého textu, t. j. prezentácia (príhovor, prejav, reč) musí byť
vopred pripravená v angličtine. V prípade záujmu o preklad textu väčšieho rozsahu odporúčam využiť služby prekladateľa.

Podrobne rozoberieme body, na ktoré sa chce klient najviac v prejave sústrediť či už po jazykovej stránke, ako aj všeobecne. Dôležitý je celkový dojem zo samotného prejavu. V cudzom jazyku si človek môže byť menej istý a neznieť tak presvedčivo.

Úvodný telefonát je veľmi dôležitý pre efektívne nastavenie spolupráce. Jeho dĺžka je max. 30min a je bezplatný.
Pred samotným telefonátom je dobré, aby si klient ujasnil odpovede na nasledujúce otázky:

  • Aká je moja celková úroveň angličtiny? (Stručný popis svojich znalostí jazyka, vedomosti, zručnosti.)
  • Konzultáciu preferujem osobne/ online? (Osobné stretnutia je vhodné plánovať aspoň 7 dní vopred.)
  • Aká je tematická oblasť prezentácie? (Aká je téma, čoho sa prednáška týka, je niečím špecifická?)
  • Na čo konkrétne sa chcem zamerať? (Výslovnosť, použitá gramatika, slovná zásoba, štylistika.)

Cena 25€ zahŕňa:
Hodinovú (60 min) konzultáciu s klientom – zameranie sa na jeho jazykový prejav, prácu s textom (úpravy, odporúčania) ako aj
na celkový dojem z prezentácie. V rámci spolupráce má klient ako bonus k dispozícii tzv. helpline čiže telefonickú linku pomoci. Konzultant je klientovi nápomocný vo forme stručných telefonátov k danej téme až do termínu konania sa prezentácie.