iNDiViDUÁLNE HODiNY ANGLiČTiNY

KALENDÁR UDALOSTÍ SEE EVENTS

Predstav si, že dobre rozumieš svojim obľúbeným anglickým seriálom či piesňam, a že sa vieš bez problémov dohovoriť s cudzincami, ktorých rodným jazykom je angličtina...

S lektorom ako svojím JAZYKOVÝM RODiČOM si podobne ako malé dieťa, jednoduchým a prirodzeným spôsobom, t.j. bez učebníc a memorovania,
osvojíš angličtinu až do úrovne, kedy v nej začneš rozmýšľať a plynule ju používať takmer ako svoj rodný jazyk. Chceš sa dozvedieť viac?
Napíš nám sem :)

CENNíK

iNDiViDUÁLNE HODiNY (hodnota 1 kreditu = 1,80€)

KREATiV

ŠTANDARD

Osobne / 45 min. (odporúčaný min. balík 60 kred.)

14 kred.

12 kred.

Online / 45 min. (odporúčaný min. balík 60 kred.)

12 kred.

10 kred.

Online / 30 min. (odporúčaný min. balík 64 kred.)

8 kred.

8 kred.

Escape with English / 3 hodiny s angličtinou (180 min.)

45 kred.

40 kred.

Konzultácia / do 15 min po telefóne

3 kred.

Počas KREATíVNYCH hodín si osvojíš jazyk prirodzenejším spôsobom, podobne ako materinský, rozvinieš si plynulejšie frázovanie slov a myslenie v angličtine, čím sa vyhneš doslovným prekladom, naberieš väčšiu odvahu rozprávať a vyjadrovať sa. Kreatívne hodiny zahŕňajú tvorivú prácu s jazykom v hovorenej a/ alebo písanej forme (podľa úrovne študenta):

  • improvizácia: vynájdenie sa v rôznych situáciách – opisovaním, napodobňovaním, kreslením, ukazovaním a hraním
  • imitácia: prerozprávanie príbehov, prízvuk, dialógy, celkový prejav
  • kreatívne písanie: vymýšľanie príbehov, básní, textov piesní, scenárov, sloganov, memes

ŠTANDARDNÁ hodina je zameraná na angličtinu bežnej komunikácie, prevažne formou konverzácií na rôzne témy.

PRíPLATKY

ŠTANDARD

KREATiV

Gramatika / doučovanie – ZŠ (II. stupeň) / SŠ

1 kred. / 1 hod

Skoré ranné hodiny – pred 8:30 (najskôr od 7:30), iba online

2 kred. / 1 hod

Neskoré večerné hodiny – po 18:00 (max. do 19:30), iba online

1 kred. / 1 hod

Ad hoc hodiny – mimo bežného rozvrhu (zahŕňa aj sviatky a víkendy)

2 kred. / 1 hod

2 kred. / 1 hod

Spájanie hodín – dve hodiny po sebe ( s 10 min. pauzou)

2 kred. / 1 hod

2 kred. / 1 hod

BONUSY

Meetup účasť – zľava pre študentov

50%

50%

Meetup stretnutie je posedenie pri malom občerstvení, kde máš možnosť sa spoznať s novými ľuďmi a precvičiť si svoju angličtinu.

  • program nie je striktne daný, zvyčajne ide o voľnú konverzáciu na rôzne témy či už vo väčšej alebo menšej skupinke, populárne sú rôzne hry, pri ktorých je vždy dobrá zábava
  • meetup sa zvykne organizovať 1× za 3 mesiace, presné miesto je vždy oznámené vopred (v Žiline) rovnako ako aj prípadní hostia, vstupné atď.

© 2024, LucyPetak